لو رفتن مشخصات هدست Oculus Quest 2 قبل از مراسم Facebook Connect

Oculus-Quest یحیی رحیمی سه شنبه 25م شهریور 1399 182 بازدید

ماه گذشته از تغییر برند Oculus به Facebook Reality Labs خبردار شدیم که هر دو پژوهش‌های فناوری واقعیت مجازی آکیولوس و Spark AR را زیر چتر جدیدی قرار می‌دهد. فیس بوک به‌منظور معرفی تجهیزات و پرده‌برداری از فناوری‌های جدید، مراسم Facebook Connect را برای روز شانزدهم سپتامبر ...


Adv
Adv