شاید نتوان به عقب برگشت و داستان زندگی را از ابتدا نوشت. داستــــانی که در آن هر سر و تهی زده شود به برهــه ای از زمانش می توان دنیایی پر از رنگ و لعاب بازی های رایانه ای را نسـبت داد. شاید نتوان در این دنیا به زمانی عقب برگشت و سایت و محتوایی که الان رو به روی شما قـرار دارد را همان لحظه هم مقابلتان قرار داد تــا استـفاده کنید اما مطمئنن به جای عقب برگشتن می توان از همین لحظه شروع کرد.

آینده غیرقابل پیش بینی است ولی برای ما  “سفر خودِ پاداش است” و امیدداریم با همراهی شما از خود، کهکشانی خواندنی بر جا بگذاریم . زایشگر ستاره های درخشان اینده.

پارسی گیـــم نبض گیمی ماست در رگ کنجکاوی شما …

نماد ها و افتخارات:

اعضای تیم ما:

نوید قادری

نوید قادری
موسس و سردبیر

یحیی رحیمی
دبیر بخش محتوا

محمدرضا رهبر
دبیر بخش دانلود

علی ناجی مقدم
دبیر بخش محتوا

سید مسعود کاظمی
عضو تحریریه

هادی جوربنیان
ویراستار

ارحام ادبخواه
عضو تحریریه

حسام شالیکاریان
عضو تحریریه