بازی استراتژیک Homeworld 3 معرفی شد

Homeworld-3 یحیی رحیمی یکشنبه 10م شهریور 1398 565 بازدید

Homeworld از آن سری استراتژي های کلاسیک است که افراد زیادی را تا به حال سرگرم خود ساخته است. به تازگی نسخه سوم بازی به نام Homeworld 3 معرفی شده است. این سری تقریبا 15 سال است که در سکوت به سر می برد و آخرین بار شاهد نسخه Remastered Collection در سال 2015 بودیم. مسئولیت ...Homeworld 3

Adv
Adv