پارسی گیم هشت ساله شد

نوید قادری چهارشنبه 12م شهریور 1399 560 بازدید

سال دیگری فرا رسید و در آستانه شهریور ماه و در آخرین روزهای گرم تابستانی، دفترچه‌ی خاطرات ما به پایان هفتمین سالش رسید و پارسی گیم هشت ساله شد. امروز شمع هفتمین سال پارسی گیم را خاموش کردیم تا تولد بهانه‌ی باهم بودنمان را جشن بگیریم.

پارسی گیم هفت ساله شد

پارسی گیم هفت ساله شد نوید قادری سه شنبه 12م شهریور 1398 1,066 بازدید

سال دیگری فرا رسید و در آستانه شهریور ماه و در آخرین روزهای گرم تابستانی، دفترچه‌ی خاطرات ما به پایان ششمین سالش رسید و پارسی گیم هفت ساله شد. هفت سال از ایده ای کوچک اما فکری بزرگ گذشت، هفت سال فعالیت یک تیم متخصص و حرفه‌ای برای رساندن پارسی گیم به این جایگاه، مسلماً بدون نبود این تیم حرفه‌ای ...

پارسی گیم پنج ساله شد

5th-birthday پارسی گیم یکشنبه 12م شهریور 1396 1,173 بازدید

سال دیگری فرا رسید و در آستانه شهریور ماه و در آخرین روزهای گرم تابستانی، دفترچه‌ی خاطرات به پایان پنجمین سالش رسید و پارسی گیم پنج ساله شد. چند سال پیش بود که پارسی گیم از ایده‌های کوچک و بزرگ و شب‌بیداری‌ها خلق شد و شهریور ماه یادآوری می‌کند؛ روزی است پارسی گیم به عنوان یک رسانه‌ی فارسی در ...آخرین بازی های موبایل

مشاهده همه بازی ها
...
Adv
Adv