Adv

مدیرعامل Take-Two نیازی به ایجاد اتحادیه بین کمپانی های بازی سازی نمی بیند

یحیی رحیمی سه شنبه 28م خرداد 1398 145 بازدید

معمولا در مشاغل مختلف، یک سری اتحادیه های مختلف وجود دارند که به وضع کارمندان و کارگران توجه دارند و اجازه نمی دهند که مدیریت، سرخود کارهایی را انجام دهد و همه تصمیم ها در این اتحادیه ها گرفته می شود. مدتی است که صحبت ها در مورد ایجاد چنین اتحادیه هایی بالا گرفته است و حالا ...