دانلود بازی The Dark Pursuer برای اندروید

The Dark Pursuer مرتضی چهارشنبه 1م مرداد 1399 399 بازدید

دانلود بازی The Dark Pursuer برای اندروید ترس و وحشت دو مقوله جدا از هم و تفاوت آنها از زمین تا آسمان است. ترس انسان را به سمت خلاقیت سوق می دهد در حالی که وحشت بدن را فلج و راه تفکر را سد می کند. حتی شجاع ترین آدم ها نیز ترس و وحشت فراوانی در دل خود دارند که نمی توانند با ...


Adv
Adv