بازی Crysis 4 رسماً توسط کرایتک معرفی شد

بازی کرایسیس 4 یحیی رحیمی چهارشنبه 6م بهمن 1400 702 بازدید

شرکت Crytek به صورت رسمی از چهارمین شماره مجموعه بازی کرایسیس رونمایی کرد. بازی Crysis 4 در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد و قصد کرایتک از معرفی بازی بدون انتشار هیچ ویدیو تازه‌ای، جذب توسعه‌دهندگان بیشتر برای اتمام بازی بوده است. این خبر توسط مدیرعامل استودیو به نام آونی یریل (Avni Yeril) اعلام ...Crysis 4

iranicard
iranicard