بازی Sovereign Syndicate یک دیسکو الیسیم جدید

بازی Sovereign Syndicate یحیی رحیمی دوشنبه 26م دی 1401 266 بازدید

سرنوشت بازی دیسکو الیسیم 2 در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که این بازی ساخته می‌شود یا خیر، اما دیگر بازی‌ها می‌توانند روندی مشابه را ارائه کنند. مدتی است که بازی‌ های مشابه Disco Elysium به مسئله‌ای اساسی برای صنعت بازی تبدیل شده است و به نظر می‌رسد که بازی ...Sovereign Syndicate

afrak