متن نسخه جدید طرح صیانت اینترنت توسط وزارت ارتباطات پیشنهاد شد

طرح صیانت از کاربران اینترنت یحیی رحیمی چهارشنبه 8م دی 1400 481 بازدید

طرح صیانت از کاربران اینترنت مدتی پیش در صحن علنی مجلس بر اساس اصل 85 به رأی‌گیری گذاشته شد و نمایندگان مجلس با رد طرح، آن را به کمیسیون مربوطه بازگرداندند. این طرح که چندین ماه در دست بررسی بود، با اعمال اصلاحات توسط وزارت ارتباطات، بار دیگر برای کمیسیون ارسال شده است. متن ...Internet

Adv
Adv