بازی Ashes Cricket نوامبر امسال منتشر می شود

Ashes Cricket سعید ستایش پنج شنبه 30م شهریور 1396 471 بازدید

کریکت یکی از ورزش‌هایی است که شاید در دنیا دارای محبوبیت نباشد اما در برخی از کشورها مانند انگلستان و استرالیا به‌صورت جدی به آن پرداخته می‌شود و طرفداران مخصوص خود را دارد تاکنون از این ورزش شبیه‌سازهای زیادی به بازار عرضه نشده و به‌جز یک نسخه بر روی کامپیوترهای شخصی و چند ...Ashes Cricket

afrak