اواخر مراسم گیم اواردز با حضور کیانو ریوز و معرفی بازی The Matrix Awakens به اوج خود رسید. ویدیو معرفی بازی ماتریکس به عنوان دمویی از آنریل انجین 5 همگان را به تعجب وا داشت.

تماشای تریلر معرفی بازی The Matrix Awakens در پارسی گیم به صورت نیم بها!