بازی The Callisto Protocol عنوان جدید سازنده مجموعه Dead Space است که قصد دارد بار دیگر معنای ترس را برایمان بازگو کند و در این دوره افول این سبک، کاربران با تجربه مشابهی سرگرم کند. Glen Schofield تمام سعی خود را خواهد کرد که این هدف محقق شود و در این راستا اولین تریلر بازی که در مراسم The Game Awards 2020 پخش شد، رو به روی شما قرار دارد.