استودیو Tokyo RPG Factory، سازنده بازی I am Setsuna، با انتشار تریلری بازی جدید خود را با نام Lost Sphear معرفی کرد. برای مشاهده تریلر این بازی با پارسی گیم همراه باشید.