کنفرانس The Game Awards 2020 به پایان رسید. حال نسخه کامل این رویداد به صورت برای آن دسته از کاربرانی که موفق به تماشای این کنفرانس نشده اند، قرار گرفته است.