toornament
toornament

دانلود بازی Anger of stick 5 برای اندروید

Anger of stick 5 مرتضی چهارشنبه 27م اسفند 1399 78 بازدید

دانلود بازی Anger of stick 5 : zombie برای اندروید در شهر گروه مرموز و عجیبی خود نمایش کرده اند، تیمی که باید از آنها به عنوان دشمنان جدید نام برد. آنها از افراد بی گناه به عنوان ابزار آزمایش استفاده می کردند. آزمایشات آنها که خروجی نامشخصی داشت، باعث شد تا بسیاری از افراد ...


Adv
Adv