دانلود بازی Anger of stick 5 برای اندروید

Anger of stick 5 پارسی گیم چهارشنبه 12م بهمن 1401 492 بازدید

دانلود بازی Anger of stick 5 : zombie برای اندروید در شهر گروه مرموز و عجیبی خود نمایش کرده اند، تیمی که باید از آن‌ها به عنوان دشمنان جدید نام برد. آن‌ها از افراد بی گناه به عنوان ابزار آزمایش استفاده می کردند. آزمایشات آن‌ها که خروجی نامشخصی داشت، باعث شد تا بسیاری از ...Anger of stick 5

afrak