دانلود بازی Dawn of Zombies: Survival after the Last War برای اندروید

Dawn of Zombies مرتضی جمعه 29م فروردین 1399 494 بازدید

دانلود بازی Dawn of Zombies: Survival after the Last War برای اندروید تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که اگر در جهانی آخر الزمانی خود را ببینید، واکنشتان چیست؟ آیا با محیط و شرایط وفق پیدا میکنید و یا خیر به مبارزه با عوامل خواهید پرداخت که اینگونه خیلی زود از پا در خواهید ...


Adv
Adv