toornament

دانلود بازی Idle Army Base برای اندروید

Idle Army Base مرتضی چهارشنبه 18م فروردین 1400 412 بازدید

دانلود بازی Idle Army Base برای اندروید در بازی جدید Idle Army Base می توانید بزرگترین پایگاه نظامی که جهان تاکنون به خود دیده است را ایجاد کنید! شما در اولین روز کاری، به عنوان ارشد وارد یک اردوی خصوصی در اردوگاه آموزشی ارتش می شوید و دیگر فرصتی برای بیکار بودن ندارید زیرا ...


Adv
Adv