صحبت‌های کارگردان Final Fantasy XV در مورد طراحی جدید بازی و DLC ها

Final Fantasy XV یحیی رحیمی پنج شنبه 5م بهمن 1396 1,499 بازدید

Final Fantasy XV نقدهای بسیار خوب و تشویق‌های فراوانی را از زمان عرضه به خود دیده است. آپدیت و DLC جدیدی ازجمله Royal Edition درراه هستند و البته انتشار نسخه PC را نیز فراموش نکنید. Hajime Tabata، کارگردان بازی، تمرکز تیم خود را بر پروژه‌ای سری و بی‌نام منعطف کرده است. ...Hajime Tabata

iranicard
iranicard