دانلود بازی Figment برای اندروید

Figment مرتضی بحرینی پنج شنبه 2م بهمن 1399 583 بازدید

دانلود بازی Figment برای اندروید به دنیای Figment فیگمنت خوش آمدید. دنیایی عجیب و سورئال که مکانی متشکل از عمیق ترین افکار، اصرارها و خاطرات ماست. جهان بازی پر از صداهای زیادی است که در سرمان می شنویم، هر کدام به شما چیزی میگوید و دستورات خاصی را صادر می کند اما باید به کدام ...Figment

Adv
Adv