دانلود بازی Desert storm: Zombie Survival برای اندروید

دانلود بازی Danger Survival Zombie War برای اندروید و آیفون مرتضی یکشنبه 16م تیر 1398 2,062 بازدید

دانلود بازی Desert storm: Zombie Survival برای اندروید در دنیایی که تقریبا دیگر به پایان خود نزدیک شده است و خطرات فراوانی که از هرسو زندگی و حیات را تهدید می کنند، باید برای بقا و زندگی باید به هر چیزی متوصل شد تا شاید بتوان روز دیگری را بدون تحمل آسیبی جدی پشت سر گذاشت. ...


Adv
Adv