دانلود بازی Day R Premium برای اندروید

Day R Premium مرتضی چهارشنبه 29م بهمن 1399 113 بازدید

دانلود بازی Day R Premium برای اندروید آیا می توانید در جهانی که توسط جنگ هسته ای ویران شده زنده بمانید؟ گاهی وقت ها تابش اشعه های هسته ای، در صحنه ای دیگر، زمانی که چیزی برای خوردم پیدا نکنید، گرسنگی و در نهایت بیماری موجود در اطراف ممکن است آزاد دهنده باشد و بسیار خسته ...


Adv
Adv